Sukututkijat

Vastuuhenkilöt / Sukuselvitykset

Reijo Haakana
Jaakkima, Muolaa, Parikkala, Rautjärvi, Sakkola, Uusikirkko, Valkjärvi

Marja Herrman, Risto Haakana, Sirpa Stenberg
Rautjärvi, Kirvu,Ruokolahti

Vilho Haakana
Parikkala

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispvm: 16.10.2010

Sukuseura HAAKANA ry

1. Rekisterinpitäjä

Sukuseura Haakana ry hallitus
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Nimi
1) Raimo Kesäläinen, puheenjohtaja
2) Kaarina Haakana varapuheenjohtaja ja sihteeri

3. Rekisterin nimi

Sukututkimusrekisteri / REKISTERIseloste

HAAKANAN sukututkimusrekisteri, joka sisältää tietoja

Tutkija/pitäjät ,joista selvityksiä
a)   Reijo Haakana; , Jaakkima, Muolaa, Parikkala, Rautjärvi, Sakkola, Uusikirkko, Valkjärvi
b)   Marja Herrman, Risto Haakana, Sirpa Stenberg;  Rautjärvi, Kirvu, Ruokolahti
c)   Vilho Haakana ; Parikkala

4. Henkilötietojen käsittelyn

Tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja kerätään sukututkimustarkoitukseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kirjataan  Haakana-suvun henkilöiden ja puolisoiden etu ja –sukunimet, patronyymi , syntymäaika ja -paikka, koulutus, ammatti  , sotilasarvo, asuinkunta , yhteystiedot , kuolinaika ja paikka ,kasteaika ,kuka kastoi ja vihkipaikka ja –aika. Puolisoiden vanhemmista kirjataan samat tiedot.

Sovitusti tarinoita , kuolinsyyt  henkilöistä  ja perheistä.
Valokuvat, äänitteet.

6. Säännönmukaiset tietolähteet  *

Julkiset tietolähteet:Kirkonkirjat, Karjalatietokanta, kyläkirjat, tuomioistuinten  kirjat , Family Search  yms. hakuohjelmat , lehdet

Muut sukututkimukset. yms.
Haastattelut , suvun muistinvaraiset tiedot.
Perheiden arkistot, kuvat, kirjeet .

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietolain 5 luvun 22-23 § edellyttämällä tavalla

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietolain mukainen tietosuoja.

A. Manuaalinen aineisto

Tiedonkerääjien kotiarkisto, vain perheenjäsenten käytössä kotona.
Paperitulosteina halukkaille sukuun kuuluville.

B. ATK:lle  talletetut tiedot

SukuJutut – ohjelma / Kaarina Haakana ja Risto Haakana
Legacy-ohjelma / Marja Herrmann
Brothers’Keeper / Reijo Haakana
Exel-ohjelma / Vilho Haakana;
Sukupuu Exel. Word –valokuvat
muut Haakana- sukua tutkivat

Halutessa tiedot voi sukututkimusohjelmassa varata julkaisuestolla.

* HetiL 10 § ei edellytä nimenomaisesti tiedon merkitsemistä, mutta se on tarkoituksenmukaista merkitä rekisteröityjen tiedonsaantioikeuksien kannalta. Se myös kuvaa osaltaan rekisterin tietosisältöä.