Luovutettu Karjala

Haakanoita on löytynyt luovutetusta Karjalasta

(selvitetty 9.4.2011 mennessä) seuraavista pitäjistä:

Jaakkima, Kirvu, Kivennapa, Muolaa, Parikkala, Pyhäjärvi, Rautjärvi, Sakkola, Uusikirkko, Valkjärvi ja Vuoksela sekä yksittäisiä löytöjä muissa pitäjissä

Luovutettu Karjala kartta