Arkisto

Sukuseura Haakana ry:n 10-vuotisjuhla ja vuosikokous

Vuosikokous ja 10-vuotisjuhla pidetään Lahden seurakuntayhtymän Siikaniemen kurssikeskuksessa 29. – 30.8.2020.

Kurssikeskuksen osoite on Siikaniementie 210  16730 Kutajärvi.

Tarkemmat tiedot sekä ohjelma ilmoitetaan myöhemmin.

Voit tutustua kurssikeskukseen osoitteella http://www.siikaniemi.fi

Varaa ajankohta kalenterista jo nyt.

Tervetuloa! Sukuseura Haakana ry:n hallitus

 _________________________________________________________________________

Sukukokous Imatran Kylpylässä 4.-5.8. 2018

Sukukokouksen aluksi nostettiin sukuviiri salkoon . Hiljaisella hetkellä muistettiin monia edellisen sukukokouksen jälkeen poisnukkuneita.

Sukuseuran puheenjohtajana jatkaa Raimo Kesäläinen, varapuheenjohtajana Kaarina Haakana. Hallitukseen valittin edelleen Aaro Haakana, Reijo Haakana, Risto Haakana, Pertti Kuusinen,Kirsi-Marja Mäkinen ja Kari Stenberg. Hallitus valitsee keskuudestaan taloudenhoitajan ja sihteerin.

Sukukirjan II-osa ” Suvusta kuvin ja sanoin ” valmistui kokoukseen mennessä ja se sai hyvän vastaanoton. Kirjaa tilattiin 250 kappaletta, myyntihinta 55 €/kpl. Kirjoja on saatavana hallituksen jäseniltä.

Suvun taulut kirjaa on edelleen myynnissä alennettuun hintaan 25 €/kpl ja liiteosaa 12 €/kpl.

Kuvia sukutapaamisesta on kuvat kansiossa.

Sukuseuran hallitus kokoontui 29.9.2018 Kymen Paviljongissa Kouvolassa. Käytiin läpi sukukokuksen palautteet, jotka otetaan huomioon jatkossa.

Todettiin tuotetilanne;

Suvun taulut kirjaa on edelleen varastossa a’ 25 €, liiteosa a’ 12 €, Suvusta kuvin ja sanoin kirja a’ 55 €. Kirjoja myynnissä hallituksen jäsenillä.

Rintakoruja 5 kpl, solmioneula ja korviksia varastossa. Pöytästandaareja tilataan 5 kpl.
Suvun tuotteet ovat hyviä lahjoja läheisille, vaikkapa jouluksi.

Keskusteltiin uusien sukututkimustietojen tallennuspaikasta, asiaa valmistellaan.

Päivitetään rekisteriseloste ja laitetaan suvulle tiedoksi.

”Suvusta kuvin ja sanoin ”kirjasta palautteet kootaan Kirsi-Marja Mäkiselle, joka jatkotyöstää ne.

Päätettiin toteuttaa tulevana kesänä sukumatka mahdollisesti elokuun alussa. Puheenjohtaja selvittää matkaa Saimaa -Travelin kautta ; Viipuri-Terijoki-Viipuri, tutustuen mahdollisiin suvun kannalta merkittäviin kohteisiin Karjalan kannaksella.

Todettiin sukuseuran taloustilanteen olevan hyvä.

Samassa paikassa pidettiin Varsinaisen sukukokouksen jatkokokous 29.9.2018, joka hyväksyi vuosikertomukset ja tilinpäätökset v. 2016 ja 2017 sekä toimintasuunnitelman ja talousarvion vuosille 2019-2020. Sukuseuran jäsenmaksuksi hyväksyttiin edelleen 20 €/hlö /vuosi.

Kokous myönsi vastuuvapauden vastuuvelvollisille.

Kokous luovutti Suomen sukututkimusseuran ansiomitalin Kaarina Haakanalle.

Sukukirjan II-osa

Kesä alkaa olla lopuillaan ja aktiivisuus myös sukuhommissa lisääntyy. Sukuseuran hallitus kokoontuu 30.9.-1.10. kirjamateriaalin kokoamisen merkeissä.

Muistutan edelleen ,että osasta sukuhaaroista on vielä liian vähän materiaalia…pyydän että etsitte kuva ja muita arkistojanne tuohon mennessä ja toimitatte materiaalin seuraavasti;

Jaakkima,Inkeri,Muolaa,Uusikirkko;   r.hakana@hotmail.com,  Satosuontie 40 ,32700 Huittinen

Kirvu; ak.haakana@gmail.com , Kanttorinkuja 3 A 55120 Imatra

Parikkala; raimo.kesalainen@gmail.com, Naaranpajuntie 32 E 24 03100 Nummela

Rautjärvi,Ruokolahti ; risto.haakana@storaenso.com, Saunionkuja 1  55800 Imatra , ak.haakana@gmail.com

Alkuperäinen materiaali palautetaan lähettäjälle. Kuvien yhteyteen on hyvä nimetä mahdollisuuksien mukaan henkilöt ,paikka ja aika.

Tekstin ei tarvitse olla viimeisen päälle laadittu, muokataan sitä sitten työryhmässä,mutta myös alkuperäistekstejä esim. murretta voidaan käyttää.

Samalla toivon, että marraskuussa ilmestyvään sukulehteemme ” Kaakatukseen ” lähetätte materiaalia…perhetapahtumia ja tämän päivän tarinoita ja tietysti aina myös historiamme kiinnostaa lukijoita.

Kaarina Haakana, ak.haakana@gmail.com, Kanttorinkuja 3 A 55120 Imatra

SUKUKIRJA
Sukukirjamme ” Suvun taulut” ensimmäinen painos on siis myyty loppuun ja kirjoja tilattiin 100 kpl lisää.

Kirjan liiteosa valmistui sukukokoukseen mennessä.

”Suvun taulut”-kirjan hinta  35 €.Liiteosan hinta 12 €

Kirjoja voi tilata pj Raimo Kesäläseltä tai Kaarina Haakanalta.

Sukukokous 2016

Viides sukukokous pidettiin 3.-4.9.2016, paikalla oli 70 Haakanaa ja jälleen osa ensikertalaisia. Nyt kun olemme jo kokoontuneet useamman kerran, tunnemme toisemme paremmin, näin Sukuseuran tavoite toteutuu. Seuraavassa Kaakatuksessa enemmän sukukokouksesta .

Hallitus päätti jatkaa kokonaisuudessaan kirjatoimikuntana, lisäksi toimikunnassa jatkavat Sirpa Stenberg ja Ernest Hakana.

Hallituksen tärkeimpänä tehtävänä katsottiin olevan sukukirjan II-osan tekeminen. Sukukokouksessa saatiin jonkun verran materiaalia, mutta lisää tarvitaan kaikista sukuhaaroista. Siispä kaivelkaahan nyt arkistojanne, kuvat , kartat, asiapaperit, suvun tapahtumat ,henkilötarinat… kaikki ovat tervetulleita, vähäiseltäkin tuntuva tieto jostain henkilöstä on tervetullut. Saadusta materiaalista sitten kootaan jälkipolville suvun kirja.

Materiaalin voi lähettää Risto Haakanalle , Saunionkuja 1, 55800 Imatra, Raimo Kesäläiselle Naaranpajuntie 32 E 24, 03100 Nummela tai Kaarina Haakanalle Kanttorinkuja 3 A, 55120 Imatra. Materiaalia voi lähettää myös sähköpostilla kaikille hallituksen jäsenille.

Alkuperäiset kuvat ja muu materiaali palautetaan lähettäjälle.Materiaali tulee lähettää 1.1.2017 mennessä.

KAAKATUS
Sukulehtemme Kaakatus ilmestyy taas helmi-maaliskuun vaihteessa….jotta lehtemme olisi sukuamme kuvaava ja mielenkiintoinen toivon suvun lähettävän tapahtumia,kuvia tarinoita osoitteeseen akhaakana@gmail.com.

Kesä ja syksy 2016

Sukumatka

Petroskoin matkalle heinäkuun 3.-5. pv osallistui 15 Haakanaa ja kaksi lähipiiriin kuuluvaa.  Matka kannatti suunnitella hyvin, koska itärajan kun ylittää, voi varautua ongelmiin. Meillä oli matkanjohtajana Ernest Hakana, joka on syntynyt Petroskoissa ja asunut Suomessa yli 20 v. Ernestillä oli siis kokemusta ja osaamista kohteestamme.

Olimme perillä 3 yötä, ohjelmaa oli sopivasti ja matka onnistui todella hyvin, josta suuri kiitos kuuluu Ernestille.  Marraskuun Kaakatuksessa aiheesta enemmän .

Sukukokous 2016

Viides sukukokous pidettiin 3.-4.9.2016, paikalla oli 70 Haakanaa ja jälleen osa ensikertalaisia. Nyt kun olemme jo kokoontuneet useamman kerran, tunnemme toisemme paremmin, näin Sukuseuran tavoite toteutuu. Seuraavassa Kaakatuksessa enemmän sukukokouksesta .

Hallitus päätti jatkaa kokonaisuudessaan kirjatoimikuntana, lisäksi toimikunnassa jatkavat Sirpa Stenberg ja Ernest Hakana.

Hallituksen tärkeimpänä tehtävänä katsottiin olevan sukukirjan II-osan tekeminen. Sukukokouksessa saatiin jonkun verran materiaalia, mutta lisää tarvitaan kaikista sukuhaaroista. Siispä kaivelkaahan nyt arkistojanne, kuvat , kartat, asiapaperit, suvun tapahtumat ,henkilötarinat… kaikki ovat tervetulleita, vähäiseltäkin tuntuva tieto jostain henkilöstä on tervetullut. Saadusta materiaalista sitten kootaan jälkipolville suvun kirja.

Materiaalin voi lähettää Risto Haakanalle , Saunionkuja 1, 55800 Imatra, Raimo Kesäläiselle Naaranpajuntie 32 E 24, 03100 Nummela tai Kaarina Haakanalle Kanttorinkuja 3 A, 55120 Imatra. Materiaalia voi lähettää myös sähköpostilla kaikille hallituksen jäsenille.

Alkuperäiset kuvat ja muu materiaali palautetaan lähettäjälle.Materiaali tulee lähettää 1.1.2017 mennessä

Sukumatka Petroskoihin 2.-5.7.2016

Matka tehdään suomalaisella 20 hengen bussilla,matkan hinta muodostuu bussista  60-80 €/hlö ( 15-20 henkilöä) ,majoituksesta n. 60 € /yö/2hh ja ryhmäviisumista 70 €. Tällä hetkellä on ilmoittautuneita 15 henkilöä,vielä siis mahtuu 5 henkilöä..

Kohteet valitaan osallistujien toiveiden mukaan,josta kulut kukin maksaa itse …samoin kuin ruokailuista.

Ilmoittaudu puheenjohtajalle 0405866725 tai kaarina.haakana@hotmail.com

Sukutapaaminen Hyvinkäällä

Haakana-suvun tapaaminen Hyvinkäällä Karjalaisten kesäjuhlien yhteydessä 13.6.2015 toi paikalle 33 henkilöä ravintola Obelixiin lähellä päätapahtumaa.
Paikalle saapui useita ”uusia” sukulaisia. Esittelyn jälkeen puheenjohtaja kertoi sukuseuramme ajankohtaisista asioista. Risto Haakanan toimesta sukukirjan liiteosan tietoja on koottu ja pyritään saamaan valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Sukukirjan II-osan materiaalin kokoamiseksi odotetaan eri sukuhaarojen lähettävän kuvia,karttoja,arkistotietoja yms. kirjatyöryhmälle,mielellään vuoden loppuun mennessä.Materiaali toivotaan alkuperäisenä,joka palautetaan lähettäjälle.
Otetut DNA-näytteet ovat yhdistäneet osallistujat samaan Haakana-sukuun kuuluviksi.Uusia näytteitä kustannetaan toimintasuunnitelman mukaisesti.
Keskusteltiin sukumatkasta,joka voisi suuntautua Petroskoihin.Hallitus valmistelee asiaa.
Sukulehti Kaakatus ilmestyy marraskuussa ja siihen toivotaan materiaalia,suvun tapahtumia,kuvia ja kertomuksia.

Keskusteltiin v. 2016 sukukokouksen paikasta,toivomuksena kaksipäiväinen tapahtuma.
Hyvinkään tapaaminen oli mukava iloinen yhdessä olon ,keskustelun ja tutustumisen tapahtuma.
Kuvaosiossa löytyy muutamia kuvia tapaamisesta.

Sukutapaaminen

Hyvinkäällä Karjalaisten kesäjuhlien yhteydessä 13.6.2015 klo 12-15 Ravintola Obelix:ssa. Omakustanteinen lounas 24 €.Keskustellemme sukukirjan toisen osan laatimisesta ,tutustutaan toisiimme ja kuullaan läsnäolijoiden toiveita sukuseuran toiminnan kehittämiseksi. Ilmoita tulostasi puheenjohtajalle. 040-5866725.

Suvun taulut – kirja julkaistu ja myynnissä!

Haakana Suvun taulut

Sukuseura Haakana ry:n ensimmäinen sukukirja Suvun taulut on nyt saatavilla. Kesän sukukokouksessa Hauholla kirjaa myytiin jo hienot 110 kpl. Vielä on kirjoja jäljellä noin sata kappaletta, mutta kysyntä on kovaa, joten kannattaa toimia nopeasti, jotta saa omansa tästä painoksesta.

Sukuseuran hallitus määritteli kirjan hinnaksi 30 € .

==============================================================

Sukuseura Haakana ry:llä on tällä hetkellä sukukirja työn alla – julkaistu artikkeli

Lähetimme lehdistötiedotteen liikkeelle koskien sukuseuramme toimintaa. Tiedote julkaistiin milten kokonaisena kaupunkilehti Imatralaisessa 2.5.2013

Voit lukea artikkelin – tämän linkin kautta.

===========================================================

Työn alla sukukirja – suvun jäsenten tavoittelua mahdollisimman laajasti

Suurin haaste on nyt työn alla oleva sukukirja. Sukuseuran toimintasuunnitelmassa on yhtenä merkittävänä tehtävänä sukujulkaisun laatiminen. Julkaisun I -osa, taulukot, valmistuu vuoden 2013 lopussa. Julkaisun II -osa, sukuhistoria, -tarinat ja -kuvat, ilmestyy vuoden 2015 lopussa.

Sukututkijat ovat jo vuosia keränneet eri lähteistä tietoja, mutta paljon on vielä selvitettävää. Sukutietojen keräämisen yhteydessä on samalla pyydetty lupa tietojen julkaisuun. Sukututkimusrekisterissä oleva henkilö voi henkilötietolain nojalla kieltää joko kokonaan tai osittain tietojensa julkaisun sukukirjassa ja tästä sukuseura on jo tiedottanut jäsenilleen.

Mutta paljon on Haakana -suvun jäseniä rekisterin ulkopuolella. Sukuseuralla onkin vastuu tiedottaa tulevasta sukukirjasta niin rekisterissään oleville ja kuin myös sen ulkopuolisille henkilöille tietojen käytöstä. Elossa olevien suvun jäsenten tiedoista julkaistaan vain nimi, paikkakunta ja syntymävuosi. Suomen sukuhistoriallinen yhdistys onkin ohjeistanut Sukuseura Haakanan kysellessä kuinka hoitaa asia oikein seuraavasti: Henkilötietolain pykälässä 24 määritellään informointia tietojen käsittelystä. Tuosta määritellystä tiedonantovelvollisuudesta voidaan poiketa, jos rekisteröityjen suuri määrä tekee yksittäisten lupien pyytämisen mahdottomaksi ja vaatii kohtuutonta vaivaa. On kuitenkin hyvä tapa yrittää tiedottaa asiasta alueilla, jossa voidaan olettaa asuvan kyseisten sukujen jäseniä.

Jotta sukukirjamme olisi mahdollisimman kattava suvun historia- ja lähdekirja, niin olisi toivottavaa, etteivät sukujen henkilöt kieltäisi tietojensa julkaisua. Jos nyt joku Haakana -sukuun kuuluva kuitenkin haluaisi käyttää kielto-oikeuttaan, tulisi hänen tehdä se minulle viimeistään 31.5.2013 mennessä sähköpostiin: sukuseura.haakana@gmail.com .

Terveisin Kaarina Haakana, puheenjohtaja

=============================================================

EINO HAAKANAN muistolle

SuEino Haakana 2014kuseuramme aktiivijäsen Eino Haakana poistui yllättäen keskuudestamme 22.6.2014 71-vuotiaana. Niin kuin monet, myös Eino oli etsinyt isänsä Heikki Haakanan juuria ja perheen historiaa.

Sattuma tai jokin suurempi voima ohjasi kulkua, kun Vaasassa joku Einon ystävä kysyi tunnenko Soinissa asuvan Eino Haakanan. Koska en tuntenut, kerroin olevani kiinnostunut sukuseuran puheenjohtajana kaikista Haakanoista ja annoin yhteystietoni. Eino, Haakana-suvusta kiinnostuneena ottikin pian yhteyttä ja siitä alkoi hyvä yhteistyö suvun asioiden hoidossa. Sukuseuramme perustettiin vuonna 2010 Hauholla ja Eino osallistui jo Kaisa-vaimonsa kanssa vuonna 2011 sukukokoukseen Imatralla.

Einon kiinnostus inkeriläisyyttä kohtaan johdatti sukututkijoiden kiinnostusta selvittää Haakana – suvun kohtaloita Inkerissä ja on auttanutkin uusien tietojen löytymisessä.

Eino osallistui Haakana- suvun miesten DNA-tutkimukseen ja tuloksena saimme yhdistettyä Einon sukuhaaran samaan Haakana- perheeseen jo tiedossa olevien kanssa.

Kun sukuseuramme tarvitsi kotisivujen tekijää, Eino käynnisti sivut ja myöhemmin teki yhteistyötä Pia Haakanan kanssa sivujen hoidossa. Vielä kaksi päivää ennen kuolemaansa Eino päivitti kotisivuja pyynnöstäni.

Sukuseura Haakana ry muistaa lämmöllä Einoa ja kunnioittaa hänen muistoaan.

Kaarina Haakana
Puheenjohtaja